۱۴۰۱ يکشنبه ۱۳ آذر
جهت ورود به کارتابل کارشناسی و ثبت نام در پورتال مراحل زیر را دنبال کنید

راهنمای ثبت فیش کارشناسی

فرمت : pdf حجم :420.0938 KB

راهنمای ورود به کارتابل کارشناسی

فرمت : pdf حجم :331.0215 KB