۱۴۰۲ چهارشنبه ۹ اسفند
راهنمای ارائه نظریه کارشناسی به صورت الکترونیک در سامانه ثنا

فایل آموزش با فرمت PDF در انتها پیوست است.

 

راهنمای سامانه ثبت نظریه کارشناسی توسط کارشناس

فرمت : pdf حجم :2534.871 KB