۱۴۰۳ پنج شنبه ۶ ارديبهشت
کمیسیون صلاحیت های گروه ها

*کمیسیون صلاحیت های گروه ها*

حسابداری و حسابرسی

 

وسایط نقلیه موتوری زمینی

1- آقای حسن اسمعیلی فرد

2- آقای محمدعلی سخاوتیان

3- آقای سید محمدکاظم صرفجو

 

1- آقای منوچهر ملک راه

2- آقای عباس پورنصیری

3- آقای حسین پوآت

امور ثبتی

 

راه و ساختمان

1- آقای علی نویانی

2- آقای عبدالقادر لطیفی

3- خانم زهرا دلخوش کسمایی

 

1- آقای مهندس ابوالحسن سمیع یوسفی

2- آقای مهندس فرهاد حجت انصاری

3- آقای مهندس محمدرسول حاجی قلیزاده

4- آقای مهندس بهرام فرقان

5- آقای دکتر نجدی سمیعی

برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات

 

تأسیسات ساختمانی

1- آقای مهندس علی پورکاشانی

2- آقای مهندس علی حاجیعلی افضلی

3- آقای مهندس محمدرضا اثناعشری

 

1- آقای مهندس سیدموسی صرفجو

2- آقای مهندس محمدجعفر خوش اندام

3- آقای مهندس علیرضا صفار

کامپیوتر (رایانه و فناوری اطلاعات)

 

کشاورزی و منابع طبیعی

1- آقای مهندس مهران رضاپور

2- خانم مهندس آوا پورکاشانی

3- آقای مهندس علی خادم العموم

 

1- آقای مهندس رضا حسنعلی عراق

2- آقای مهندس محمدعلی فیاض

3- آقای مهندس محسن موسوی لفوت

4- آقای مهندس محسن بلارک

5- آقای مهندس حسین محمدی

دامپروری و دامپزشکی

 

حوادث ناشی از کار

1- آقای مهندس فرامرز صیانتی

2- آقای مهندس فرید طهماسبی

3- آقای مهندس حسینعلی یوسف ‌زاده

 

1- آقای نصرت فرهنگی

2- آقای محمدعلی موذنی

3- آقای رسول مکانی