۱۴۰۳ شنبه ۳۰ تير
تاریخچه

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان گیلان در سال 1381 با تعداد 55 نفر کارشناس از کانون تهران استقلال یافت. با تلاش و همت هیات مدیره درطی سه دوره فعالیت  پس از گذشت 12 سال وبرگزاری آزمونهای متعدد تعداد کارشناسان در پایان سال 92 به 755 نفر در چهل و دو رشته کارشناسی رسید.با توجه به افزایش تعداد کارشناسان عضو و گسترده ترشدن فعالیتهای کانون با تصویب مجمع عمومی در سال 1389 کانون از ساختمان قبلی با مساحت تقریبی 100 مترمربع به ساختمان نوساز و با امکانات مدرن با مساحت تقریبی 600 مترمربع انتقال یافت.

تشکیل و فعالیت کمیسیونهای مختلف،برقراری ارتباط و تعامل سازنده با دستگاه قضایی و مسوولان اجرایی استان و ارائه نظرات و مشورتهای نافذ به این مراجع،تشکیل مرکزداوری کانون به عنوان نهاد مدنی مسوول داوری در استان  برای نخستین بار در کشور،اجرای طرح جامع اتوماسیون و سامانه ارجاع کار،برگزاری کلاسها و دوره های مختلف آموزشی برای کارآموزان و کارشناسان،برگزاری جشنها و گردهماییها،تنها بخش کوچکی از فعالیتها و سایر اقدامات مرتبط موجب شد که جایگاه کانون به چنان درجه ای برسد که مورد اعتماد کامل دستگاههای قضایی و اجرایی استان قرار گیرد.در دهه دوم استقلال کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان گیلان سعی بر این خواهد بود که با توجه به لزوم به هنگام سازی فعالیتهای کانون با روند رو به گسترش تغییرات جامعه و بررسی نیازها، توسعه کیفی خدمات کانون بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد تا جایگاه کانون بیش از پیش ارتقا یافته و بر شان کارشناس و کارشناسی  در سطح جامعه افزوده گردد.انشاا...