۱۴۰۳ جمعه ۲۵ خرداد
راهنمای استفاده از سامانه 2020 برای کارشناسان

فیلم آموزش ساخت امضای دیجیتال در سامانه سجل

 

فیلم آموزش پذیرش کار کارشناسی ارجاع شده در سامانه 2020

 

فیلم آموزش ارسال گزارش کارشناسی انفرادی در سامانه 2020

 

فیلم آموزش ارسال گزارش کارشناسی هیئتی در سامانه 2020

 

راهنمای استفاده از سامانه 2020 برای کارشناسان

فرمت : pdf حجم :852.7246 KB