۱۴۰۳ جمعه ۲۵ خرداد
مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد 1402 کارشناسان تا مورخ 15-05-1403 تمدید شد

بنا به اختیارات اخذ شده ازمراجع قانونی ذیربط مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و سایر تکالیف مودیان به شرح زیر اعلام می شود:

۱. مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل و پرداخت مالیات متعلق در اجرای ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن، تا تاریخ 1403/05/15

۲. مهلت تسلیم ( اصلاح، تکمیل و استرداد ) اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار سال 1403 و پرداخت مالیات و عوارض متعلق در اجرای ماده (3)  قانون تسهیل تکالیف مودیان در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و ماده (4) قانون مالیات بر ارزش افزوده، تا تاریخ 1403/05/31

ضمنا فرم های موضوع تعیین مالیات مقطوع و اظهارنامه های تعاملی پیش فرض گروه های دوم و سوم صاحبان مشاغل برای عملکرد سال 1403 از ابتدای تیرماه سال جاری به تدریج در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور بارگذاری خواهد شد.

نام و نام خانوادگی :  
ایمیل :
نظر شما :