۱۴۰۳ پنج شنبه ۶ ارديبهشت
نامه معاون قضایی رئیس کل در امور نظارت بر وکلا و کارشناسان و مشاوران خانواده در خصوص لزوم استفاده از تجهیزات الکترونیک
نامه معاون قضایی رئیس کل در امور نظارت بر وکلا و کارشناسان و مشاوران خانواده در خصوص لزوم استفاده از تجهیزات الکترونیک

در خصوص رعایت شئون و احترام کارشناسان رسمی و وکلای دادگستری با استفاده از تجهیزات الکترونیک

(تصویر در پیوست)

نام و نام خانوادگی :  
ایمیل :
نظر شما :